Kluriga pusselspel

Smartphone-eran har öppnat för en helt ny marknad, nämligen mobilspelen. Detta kanske inte låter speciellt intressant men det faktiskt. Vi som gillar spel som mahjong, schack och andra spel som kräver att man fokuserar och använder hjärnan ordentligt har fått en helt ny marknad med utmaningar. Det finns enormt många spel till våra smartphones idag som är svåra, kluriga, taktiskt krävande och roliga. Många av dessa är också väldigt enkla att lära sig. Spelet Twenty till exempel. Det är gratis att ladda ned och att spela. Det finns lite reklam i spelet men inte så farligt mycket och det är inte speciellt irriterande så det är inget att bry sig om.

Spelet Twenty fungerar i alla fall så att man har en rad med sju fyrkanter. Varje fyrkant har en siffra. Det gäller att para ihop fyrkanter med samma siffra. Om man parar ihop två fyrkanter med siffran ett så blir dessa två fykanter en fyrkant med siffran två. Målet är att nå upp till 20. Det som gör det hela svårt är att man bara har ett visst antal sekunder på sig, efter att tiden tagit slut så byggs det på en ny rad underifrån och man får nya siffror att jobba med. Det som försvårar det hela är att ju högre siffror man får desto svårare blir det. Eftersom det krävs en väldans massa flyttningar för att nå till exempel 15 så tar det längre tid att para ihop siffror och tiden blir då knapp. Varje gång tiden tar slut så ökas en rad och nedräkningen nollställs. Till slut kommer brädet att vara fullt av siffror och det blir då game over och man får börja om från början. Det här är ett spel som är väldigt bra för att stimulera hjärnan.

Det finns också massor med andra typer av spel som till exempel Sudoku.